Όχι μόνο ποδηλασία!

November 16, 2013 - Εκτός από ποδηλατικούς αγώνες, τυχαίνει καμιά φορά να ασχολούμαι και με άλλα φωτογραφικά θέματα. Από το μαγικό και αθέα...
Read the Full Post »